Praktiske oplysninger
 

Kontakt

Nybyvej 42
Tølløse Mark
4340 Tølløse

Tlf.: 59 18 12 00
 ef@nbht.dk

 

 

Åbningstider

 

Mandag til torsdag:            kl. 6.15 til kl. 17.00
Fredag                             kl. 6.15 til kl. 16.30

Vi holder lukket på helligdage, samt den 23. december, mellem jul og nytår og Grundlovsdagen.

 

Økonomi    

 

Taksten for 2019 pr. måned:

Vuggestueplads fra 9 måneder til 3 år                   i alt kr. 3.799 / mdr. 

Børnehaveplads fra 3 år  til skolestart                    i alt kr. 2.679 / mdr. (+ evt. bleer)

såfremt man er bosiddende i Holbæk Kommune.


Taksten er inklusive forplejning, vikardækning, børneulykkesforsikring og bleer (i vuggestuen).

 


Derudover har forældrebestyrelsen vedtaget, at institutionen må opkræve maks. kr. 100 for op til 4 ture ud af huset pr. år eller til besøg fra en "ekspert" udefra fx naturvejleder eller musikskolen.

I løbet af det sidste børnehaveår, når barnet er i storgruppen, er der derudover ekstra udgifter til koloni og kræmmerhus.

 

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Holbæk Kommunes dagtilbud.

Ved barnets start i institutionen betales et depositum på kr. 3.000, som udbetales igen, når barnet stopper.

 

 

Deltidsplads ved barsel:

Forældretaksten reduceres på følgende måde:
Vuggestuerabat: kr. 600
Børnehaverabat: kr. 400
Der skal ansøges om en deltidsplads 2 måneder i forvejen.

Retningslinjer for deltidspladser


Sidst opdateret 27. marts 2019