Opskrivning
 
Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Optagelse i institutionen sker på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog vil søskendebørn (dvs. børn, som har søskende i institutionen) nyde fortrin. Institutionen kan afvige fra ventelisten pga. uligevægt i aldersfordelingen.

Ved barnets start i institutionen betales et depositum på kr. 3.000. Depositummet udbetales igen, når barnet stopper i institutionen.

Du kan skrive dit barn op ved at udfylde blanketten og sende den til Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse. Derefter vil du modtage en kvittering og vil blive kontaktet cirka 2 måneder før dit barn har fået en plads i institutionen, med henblik på en samtale og rundvisning. Har dit barn gået i en anden institution / dagpleje inden det starter hos os, skal du selv melde det ud der og være opmærksom på udmeldelsesfristen.


Sidst opdateret 30. oktober 2015